Polen – 30 år efter strejken i Leninvarvet

Polen – 30 år efter strejken i Leninvarvet

Vad hände efter de dramatiska åren med strejker, Solidaritetsrörelsens frihetsperiod, krigstillståndet och slutligen friheten 1989? En tillbakablick på den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet efter 1989, en förvandling från kommunistdiktatur till demokrati...
Polen idag och igår

Polen idag och igår

En populär, fristående föreläsning som söker förklara dagens Polen genom att titta tillbaka på landets dramatiska förflutna. Ur innehållet: Idag: Polen i EU, NATO och Irak · Miljoner unga sörjer påven. Igår: Främmande inkräktare och ockupanter sedan 1655 · Från den...
Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawaupproret, efterkrigstidens kommunistiska...