Vad vet vi om Korczak och om Polen 1900 – 1942?
Ur innehållet: Janusz Korczaks ungdoms- och studietid i Tsarrysslands Warszawa. Det judiska Warszawa under 1900-talets första decennier, militärtjänstgöring i rysk och polsk armé. Polen återerövrar självständighet. Korczaks författarskap och samhällsengagemang i ljuset av sociala, politiska och kulturella skiljelinjer i Polen och Europa under mellankrigstiden. Andra världskriget, nazismen och den ockupationen av västra Polen, förföljelse av Warszawas judar, ghetto och Förintelse.
En del av: Den demokratiske pedagogen – öppen föreläsning arrangerad av Göteborgs universitet och Polens ambassad. Föreläsare: Ylva Wibaeus, Helena Frisell, Arthur Sehn. Bildvisning. December 2012.