Polacker har en flera hundra år lång, men alltjämt levande, tradition av exil och utvandring. Uppror, krig eller kris tvingade ut en ny våg av flyktingar och utvandrare. Frihetskämpar, skalder, konstnärer, politiker och miljoner vanliga knegare prövade att finna sig tillrätta på främmande mark. Arthur Sehn, själv emigrant, föreläser.
Bildvisning. (Våren 2011). Föreläsningen ingick i serien Nyfiken på Polen och arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.