En tillbakablick på utvecklingen i Polen och det nya EU efter landets inträde 2004.

Ur innehållet: Inrikespolitisk utveckling 2004-2006. Polen och EU. EU-ländernas inställning till Polen. Den stora utvandringen: Vart? Hur? Vem? Hur många? Konsekvenser?

Hösten 2006. Föreläsningen Föreläsningen inledde serien Polen i det nya Europa och arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.