En populär, fristående föreläsning som söker förklara dagens Polen genom att titta tillbaka på landets dramatiska förflutna.

Ur innehållet: Idag: Polen i EU, NATO och Irak · Miljoner unga sörjer påven. Igår: Främmande inkräktare och ockupanter sedan 1655 · Från den svenska syndafloden till Sovjetockupation efter Jalta · Polackernas ständiga frihetskamp fram till Solidarnosc 1989.
Våren 2006. Föreläsningen ingick i serien Nyfiken på Polen och arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.