Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawaupproret, efterkrigstidens kommunistiska diktatur, Solidarnosc, frihet 1989, medlemskap i NATO och slutligen, 2004 i EU.

Våren 2004. Föreläsningen arrangerades av ABF Stockholm och inledde föreläsningsserien Grannland Polen. Detta skedde naturligtvis på grund av att Polen och 9 andra stater anslöt sig till EU.