Soldatbjörnen Wojtek

Soldatbjörnen Wojtek

Han hittades moderlös i Iran och togs om hand av polska soldater på väg från Sovjet till Irak. Han var med de polska trupperna vid slaget om Monte Cassino. Han slutade sina dagar i Edinburghs zoo. Hör Arthur Sehn berätta den osannolika men sanna historien om björnen...
Polsk exil

Polsk exil

Polacker har en flera hundra år lång, men alltjämt levande, tradition av exil och utvandring. Uppror, krig eller kris tvingade ut en ny våg av flyktingar och utvandrare. Frihetskämpar, skalder, konstnärer, politiker och miljoner vanliga knegare prövade att finna sig...
Högersväng och den stora utvandringen

Högersväng och den stora utvandringen

En tillbakablick på utvecklingen i Polen och det nya EU efter landets inträde 2004. Ur innehållet: Inrikespolitisk utveckling 2004-2006. Polen och EU. EU-ländernas inställning till Polen. Den stora utvandringen: Vart? Hur? Vem? Hur många? Konsekvenser? Hösten 2006....