Polen idag och igår

Polen idag och igår

En populär, fristående föreläsning som söker förklara dagens Polen genom att titta tillbaka på landets dramatiska förflutna. Ur innehållet: Idag: Polen i EU, NATO och Irak · Miljoner unga sörjer påven. Igår: Främmande inkräktare och ockupanter sedan 1655 · Från den...
Warszawa och Kraków – Polens två huvudstäder

Warszawa och Kraków – Polens två huvudstäder

En studiecirkel samt en kulturhistorisk studieresa till Polen. Under tre tillfällen bekantar vi oss med Kraków, Warszawa och Oswiecim som här får stå som symboler för Polens långa historia. 9 studietimmar, 3 ggr. • Kraków – Polens historiska huvudstad under dess...
Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawaupproret, efterkrigstidens kommunistiska...
Det nya Polen

Det nya Polen

En omarbetad och utökad serie med fem kvällar om vårt grannland i söder. Möt Polen – det polska vardagslivet, kulturlivet och historien! Kampen om plats på kartan Polens och polackernas öden före, under och mellan världskrigen. Bakom järnridån Från krigsslutet till...