Ukraina – mellan väst och Ryssland

Ukraina – mellan väst och Ryssland

En föreläsning om utvecklingen i Ukraina där vi försöker sätta den i ett historiskt sammanhang. Vi börjar med en historisk tillbakablick på Ukraina ”landet vid gränsen” och dess förhållande till grannländerna i öst och väst. Dessutom: Varjager, kosacker och...
Ukraina, Krim & Ryssland

Ukraina, Krim & Ryssland

Ur innehållet: Ukraina – ”landet på gränsen”: Varjager, kosacker och demonstranter på Majdantorget – kort om Ukrainas historia från Kievriket och kosackkrig till postsovjetisk korruption och folkliga protester. Ukrainare eller lillryssar – språk och...
Ukraina – en ung nation med lång historia

Ukraina – en ung nation med lång historia

En historisk bakgrund till dagens sammansatta ukrainska statsbildning, dess regioner och gränser. (2005) Ur innehållet: Ukrainas regioner, öst och väst, Donetsk och Lviv· Stäppen· Kossacker· Svarta Havskusten: Krim, Odessa· Geografiska namnformer· Folkgrupper:...