1900-talet – Polens dramatiska sekel

1900-talet – Polens dramatiska sekel

Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawaupproret, efterkrigstidens kommunistiska diktatur...
Polen – 30 år efter strejken i Leninvarvet

Polen – 30 år efter strejken i Leninvarvet

Vad hände efter de dramatiska åren med strejker, Solidaritetsrörelsens frihetsperiod, krigstillståndet och slutligen friheten 1989? En tillbakablick på den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet efter 1989, en förvandling från kommunistdiktatur till demokrati...
Det nya Polen

Det nya Polen

En omarbetad och utökad serie med fem kvällar om vårt grannland i söder. Möt Polen – det polska vardagslivet, kulturlivet och historien! Kampen om plats på kartan Polens och polackernas öden före, under och mellan världskrigen. Bakom järnridån Från krigsslutet till...