Warszawasvenskarna

Warszawasvenskarna

Under den mörkaste tiden i det naziockuperade Europa engagerade sig några svenska affärsmän och ingenjörer för att, med livet som insats och Gestapo i hälarna, fungera som hemliga kurirer mellan den polska motståndsrörelsen och exilregeringen London. Hör en historia...
1900-talet – Polens dramatiska sekel

1900-talet – Polens dramatiska sekel

Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawaupproret, efterkrigstidens kommunistiska diktatur...
Korczak och hans samtid

Korczak och hans samtid

Vad vet vi om Korczak och om Polen 1900 – 1942? Ur innehållet: Janusz Korczaks ungdoms- och studietid i Tsarrysslands Warszawa. Det judiska Warszawa under 1900-talets första decennier, militärtjänstgöring i rysk och polsk armé. Polen återerövrar självständighet....
Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawaupproret, efterkrigstidens kommunistiska...