Polen idag och igår

Polen idag och igår

En populär, fristående föreläsning som söker förklara dagens Polen genom att titta tillbaka på landets dramatiska förflutna. Ur innehållet: Idag: Polen i EU, NATO och Irak · Miljoner unga sörjer påven. Igår: Främmande inkräktare och ockupanter sedan 1655 · Från den...
Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Polens dramatiska sekel från 1900 till 2004

Ur innehållet: Kampen för självständighet 1918, krig om gränser, kriget mot Sovjetryssland, mellankrigstidens bräckliga demokrati, andra världskriget, nazistisk och sovjetisk ockupation och terror, Förintelsen, Warszawaupproret, efterkrigstidens kommunistiska...