Tilsit – Tylża – Tilžė – Tilzit eller Sovjetsk?

Tilsit – Tyl|a – Tilze – Tilzit eller Sovjetsk?
Ortnamn i det forna tyska rikets östliga områden

Presenterad på konferensen, Kaliningrad 2003
Tilsit