Mina artiklar

(Flera äldre och nyare texter är på gång…)

 • Agent Bolek
  eller konsten att förgöra Lech Wałęsa | albo sztuka niszczenia Lecha Wałęsy

  Nyhetsbrev i Österled Nr 4 (17) – 2008; Införd i Suecia-Polonia, nr 5/2008
  PDF (på svenska / po polsku)»

 • Rumänien | Rumunia

  Införd i Suecia-Polonia 1 (4) 2007
  PDF (på svenska / po polsku)»

 • David Irving
  – czyli jak sprzedac Hitlera szerokiemu odbiorcy

  David Irving – konsten att sälja Hitler till allmänheten (endast på polska)
  Införd i Midrasz nr. 11 (115) 2006
  Czytaj (po polsku)»

 • Polen – Unionens gränspost eller en port för nya medlemsländer?
  Polska –  kresowa stanica Unii czy brama dla nowych panstw czlonkowskich?

  Införd i Suecia-Polonia 3 (13) 2005
  PDF (på svenska / po polsku)»

 • Polen, Ryssland och Vitryssland, sommaren 2005
  Polska, Rosja i Bialorus latem 2005

  Införd i Suecia-Polonia 3 (13) 2005
  PDF (på svenska / po polsku)»

 • Tilsit – Tyl|a – Tilze – Tilzit eller Sovjetsk?
  Ortnamn i det forna tyska rikets östliga områden

  Presenterad på konferensen, Kaliningrad 2003
  PDF (på svenska)»

 • Sprawa Abrahama Prochownika

  Abraham Prochownik (endast på polska)
  Införd i Zeszyty Historyczne nr. 124 1998, Paryz: Instytut literacki
  Midrasz nr 11 (67) 2002
  PDF (po polsku)»