En föreläsning om utvecklingen i Ukraina där vi försöker sätta den i ett historiskt sammanhang. Vi börjar med en historisk tillbakablick på Ukraina ”landet vid gränsen” och dess förhållande till grannländerna i öst och väst. Dessutom: Varjager, kosacker och demonstranter på Majdantorget – om Ukrainas historia från Kievriket och kosackkrig till postsovjetisk korruption, folkliga protester och Rysslands “hybridkrig” mot landet. Språk och politik i dagens Ukraina. Var går gränsen mellan östra och västra Ukraina?
Krim – Svarta havets omstridda pärla Ukrainare, ryssar eller tatarer – vems är Krim egentligen? Tatarernas dramatiska öden. Vad händer i Odessa?
Föreläsningen arrangeras av Seniorakademin i Stockholm.