Svensk-polska relationer genom tiderna: Dynastiska förbindelser · Brytning mellan Sigismund och hertig Karl (IX).Svenska krig mot (eller i) Samväldet Polen-Litauen.
Karl X, Gustav II Adolf, Karl X Gustavs polska krig “den svenska syndafloden”, Karl XII· “Vad fan angå dej Polens affärer?”

Hälsa och läkekonst på 1600-talet: Skönhetsideal och kroppsvikt · Humoralpatologi · Vattenskräck · Starkspritens utbredning · Vanligaste sjukdomar · Förluster i fält till följd av sjukdomar · Kirurgi på slagfältet.

Medicinhistoriska museet i Uppsala, hösten 2014.
Föreläsningen arrangerades av Medicinhistoriska museet (medicinhistoriskamuseet.uu.se) i samarbete med Svensk-polska föreningen i Uppsala (svensk-polska.se).