Ur innehållet: Ukraina – ”landet på gränsen”: Varjager, kosacker och demonstranter på Majdantorget – kort om Ukrainas historia från Kievriket och kosackkrig till postsovjetisk korruption och folkliga protester.
Ukrainare eller lillryssar – språk och politik i dagens Ukraina. Var går gränsen mellan östra och västra Ukraina?
Krim – Svarta havets omstridda pärla: Ukrainare, ryssar eller tatarer – vems är Krim egentligen? Tatarernas dramatiska öden.
Östra Ukraina eller Novorossija (Nya Ryssland)? Industriregionen Donbas, platsen för ”utbrytarrepubliker” Donetsk och Lugansk. Novorossija på Katarina den storas tid och idag. Nationella, språkliga och sociala konfliktlinjer i regionen.
Vad står näst på tur: Mariupol, Cherson, Odessa?

  • Enköping, hösten 2014. Föreläsningen arrangerades av Föreningen Aktiva Seniorer i Enköping (webb:enkoping.aktivaseniorer.com).
  • Skövde, hösten 2014. Föreläsningen arrangerades av Föreningen Aktiva Seniorer i Skövde (webb:skovde.aktivaseniorer.com).