Polska motståndsrörelsens försök att sommaren 1944 befria Warszawa utvecklades till en heroisk, desperat och utdragen kamp som utkämpades mitt i en storstad, i det sargade Europas hjärta. I hela 63 dagar höll upprorsmännen stånd mot tyskarna medan ryssarna tittade på utan att ingripa. Vi tittar närmare på slagets militära aspekter och försöker sätta det i ett historiskt sammanhang. Idag, 70 år efter, är upproret i Polen ett levande minne och ett livligt debatterat ämne.
Föreläsare: Arthur Sehn och Kaj Wahlberg.
(2 ggr under hösten 2014, i Stockholm och Västerås).
I Stockholm ingick föreläsningen i serien Nyfiken på Polenarrangerad av ABF Stockholm (abfstockholm.se) och Svensk-polska föreningen i Stockholm (svensk-polska.se), i Västerås av Svensk-polska föreningen i Västmanland (svensk-polska.se)