Vi söker förklara dagens Polen genom att titta tillbaka på hur landets dramatiska förflutna avspeglas i Warszawas stadsbild. Ur innehållet: är alla polacker katoliker? En tradition av uppror och motstånd mot främmande ockupanter. Plågsam resa från flernationell stat till en etniskt, homogen nation. Var har den polska vänstern tagit vägen?