I Lettland finns sedan mitten av 1500-talet en liten men aktiv polsk minoritet. Förutom i Riga bor de flesta lettiska polackerna i landets östra delar, gamla polska Livland – den katolska Lettgallen och dess huvudstad Daugavpils (Dyneburg, Dünaburg). Följ med på en virtuell resa till en av Europas mindre kända regioner. En mötesplats för olika språk, dialekter, religioner och kulturer.
Bildvisning. (Våren 2012).  Föreläsningen ingick i serien Nyfiken på Polen och arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.