Vad hände efter de dramatiska åren med strejker, Solidaritetsrörelsens frihetsperiod, krigstillståndet och slutligen friheten 1989? En tillbakablick på den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet efter 1989, en förvandling från kommunistdiktatur till demokrati och medlem i EU och NATO. Hur ser samhället ut idag?
Bildvisning. (Hösten 2011).
Föreläsningen arrangerades av Tyresö vänortsförening.