Ur innehållet: Nationalepos Pan Tadeusz, skalder från öst (kresy). Hur återspeglas landets öden och dess omflyttade gränser i kulturen, stadsbilden, i det offentliga rummet? Inte bara Warszawa och Kraków men också Wroclaw/Breslau, Gdansk/Danzig, Lwów/Lviv, Wilno/Vilnius. Bildvisning.
Bildvisning. (Våren 2011). Föreläsningen ingick i serien Polen – vårt grannland i söder anordnad av PUV – Pensionärsuniversitetet i Växjö.