En föreläsning om relationer mellan Sverige och Polen genom tiderna, från 1600-talets förödande krig, ömsesidig isolering och främlingskap till dagens försiktiga närmande där de båda folken återupptäcker varandra. Ur innehållet: Personalunionen – Sigismund & hertig Karl • Kriget mot Sigismund • Svenska krig mot (eller i) Samväldet: Andra polska kriget, Gustav II Adolf, Potop – den svenska syndafloden – Karl X Gustav, Stora nordiska kriget – Karl XII • Vad fan angå dej Polens affärer? • Mellanspel: mellankrigstiden, andra världskriget, kalla kriget • Försiktigt närmande: Solidaritet – 1970 & 80-talet; Brödrafolk eller sociala turister? – EUs utvidgning 2004 • Bilden av Polen idag – Varför är det så få svenskar i Kraków?
Våren 2009. Föreläsningen arrangerades av Svensk-polska föreningen Uppsala.