Skiftande historiska öden, olika språk, kultur och religioner har alla lämnat sina spår i dagens Vilnius, och bidrar till stadens unika karaktär.

Ur innehållet: Vilnius i Europas utkant eller mitt? · Europas sista hedningar · Storfurstendömen Litauen · Unionen med Polen · Samväldet · Om identiteter – Mickiewicz-Mickievicius · Milosz · Litauens Jerusalem · Arkitektur – Vilnius’ barock och klassicism · Jozef Pilsudski · Nationalismens tidevarv · Kampen om Wilno, Vilnius · Sovjettiden och efter · Tomas Venclova.

Hösten 2007. Föreläsningen arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.