År 1655 gick svenska trupper in i Polen och Litauen. Karl Xs krig mot Polen – som där kallas “den svenska syndafloden” – fick sin vändning under vintern, kring belägringen av den polska helgedomen, klostret i Czestochowa. Vad är myt och vad är fakta?

Ur innehållet: Klostret Jasna Góra: Belägringen nov – dec 1655 · svenska styrkor · Burchard Müller · polacker · pater Kordecki. Karl X Gustavs krig i Polen 1655-60 – Den svenska syndafloden:Vägen till kriget · Sverige och Polen-Litauen · Svenskt intåg i Polen och Litauen · Vändningen, vintern 1655/56 · Strider 1656-57 · Kriget utvidgas och fortsätter utanför Polen · Freden i Oliwa 1660.

Legenden om Czestochowa · Kordecki, Nova Gigantomachia 1658 · Patriotisk, katolsk hjältesaga · Sienkiewicz, Potop · Diskussion än idag.

Hösten 2006. Föreläsningen ingick i serien Nyfiken på Polen och arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.