Från Ostpreussen till Rysslands sista utpost i väst
Ur innehållet: Kulturell och historisk identitet i Kaliningrad · Exklavens brokiga historia: korståg i Baltikum mot pruserna · Tyska Orden · Tannenberg-slaget · Preussen och Tyskland · Lilla Litauen, bärnstenslandet · Första världskriget, andra slaget vid Tannenberg · Klaipeda – Memel · nazitiden · andra världskrigets katastrof 1944-45 · fördrivningar, delning av Ostpreussen · Sovjettiden, slutet militärområde, gamla och nya ortnamn · K-grad i dag, befolkning, ekonomi, politik, Moskva och EU, framtidsutsikter.

Våren 2006. Föreläsningen  arrangerades av ABF Stockholm och ingick i serien Sovjet – 15 år efter.