En historisk bakgrund till dagens sammansatta ukrainska statsbildning, dess regioner och gränser. (2005)
Ur innehållet: Ukrainas regioner, öst och väst, Donetsk och Lviv· Stäppen· Kossacker· Svarta Havskusten: Krim, Odessa· Geografiska namnformer· Folkgrupper: ukrainier, rutener, ryssar, tatarer, judar, greker, polacker·  Religioner, grekiska katoliker· Nationell identitet· Från vikingatiden, genom kosackkrigen, delningar till andra världskrigets fasor och slutligen frigörelsen från Sovjet.
Kartor och illustrationer på overheadfilm.

Hösten 2005. Föreläsningen arrangerades av ABF Stockholm  och inledde en föreläsningsserie Den orangefärgade revolutionens land. Ukrainas historia och nutid.