Polen och Litauen genom tiderna
En historisk tillbakablick på polsk-litauiska relationer från krig, genom samväldet, dess uppgång, storhetstid och fall till 1900-talets bittra strider.
Ur innehållet: Gedyminas Storfustendöme · unionen med Polen · krig mot Tyska Orden · Lublin-Unionen · Polsk-litauiskt samvälde, stormakt, förödande krig, nedgång och delningar. Polacker och litauer, natione polonus gente lituanus , nationalitetsbegrepp genom tiderna · Var den polske nationalskalden Adam Mickiewicz polack eller litauer? · Den bittra striden om Wilno/Vilnius under 1900-talet. Litauen – poeternas förlovade gränsland · Relationer idag, polsk minoritet i Litauen.

Hösten 2005. Föreläsningen  arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.