En tillbakablick på över 600 år av gemensam och tragisk historia – från erövringar, kosacker och delningar till 1900-talets blodiga uppgörelser. En historisk resa genom Galizien, Volhynien och Podolien på jakt efter polska spår i Öst.

Ur innehållet: Från 1300-talet ·  kosackkrig· delningar· gränser· Galizien· Västra Ukraina eller Östra Lillpolen· kriget om Lwów (Lviv) · massaker under Andra världskriget· etnisk rensningar. Vad som finns kvar: Polacker i Ukraina idag. Bilder från Lwów, Kamieniec Podolski, (Kamianets-Podilskyi), Dunajowce, (Dunaivtsi), Tulczyn (Tultsjyn).

Våren 2005. Föreläsningen arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.