Relationer mellan EU-landet Polen och dess slaviska grannar i öst, i ett historiskt perspektiv.
Med sina nästan 40-miljoner invånare, och centrala läge utgör Polen idag en viktig faktor för internationella relationer i regionen. Det är knappast en tillfällighet att vid de senaste förhandlingarna i Kiev, i samband med presidentvalet, deltog från Polen både den sittande och den förra presidenten.

Är Ukraina ännu en gång att på väg att bli skådeplats för en dragkamp mellan Warszawa och Moskva?

Våren 2005. Föreläsningen arrangerades av ABF Stockholm och Svensk-Polska Föreningen i Stockholm.