En studiecirkel samt en kulturhistorisk studieresa till Polen. Under tre tillfällen bekantar vi oss med Kraków, Warszawa och Oswiecim som här får stå som symboler för Polens långa historia.
9 studietimmar, 3 ggr.

• Kraków – Polens historiska huvudstad under dess gyllene år är en enda stor kulturskatt. Bildvisning.

• Pulsen slår snabbare i Warszawa – nuvarande huvudstaden som har en dramatisk historia. Bildvisning.

• Den moderna historiens allra mest dramatiska händelser symboliseras av den lilla staden Oswiecim utanför Kraków vars tyska namn är Auschwitz. Bildvisning.

• Dessutom på begäran, i samband med påvens död:
Johannes Paulus II:s roll i dagens Polen. Bildvisning.

Våren 2005. Studiecirkeln arrangerades av ABF Stockholm.