När Polen återskapades 1918 blev gränsdragningen mot grannländer en stor stridsfråga som resulterade i en rad olika väpnade konflikter. Landet klarade sig men fiendskapen mellan grannfolken fanns kvar och kulminerade återigen under andra världskriget.

Terror och folkmord – inte minst Förintelsen kom att ändra Centraleuropa för alltid. Vid krigsslutet såg landets gränser helt annorlunda ut – “landet på räls” flyttades återigen med miljoner av människor på flykt från “fel” sida av gränsen. Vi tittar på relationer mellan polacker, tyskar, ryssar, ukrainare, vitryssar, litauer och slutligen tjecker och slovaker. Hur ser man på varandra idag?
Kartor och illustrationer på overheadfilm.

Hösten 2003. En samtalsserie i studiecirkelform, arrangerad av ABF Stockholm.