En omarbetad och utökad serie med fem kvällar om vårt grannland i söder. Möt Polen – det polska vardagslivet, kulturlivet och historien!

Kampen om plats på kartan
Polens och polackernas öden före, under och mellan världskrigen.

Bakom järnridån
Från krigsslutet till första fria valet 1989.

Högerinriktad arbetarrörelse i en tigerekonomi
Samhällsutvecklingen i Polen på 90-talet.

Nobelpristagare i litteratur och disco-polo
Kulturlivet i dagens Polen.

Före och efter den svenska syndafloden
De svenska kontakterna med Polen genom historien och idag.

Våren 2002. En samtalsserie i studiecirkelform, arrangerades av ABF Stockholm.  I anslutning till studiecirkeln genomfördes en resa till Warszawa, Kraków och Auschwitz.