Detta begrepp myntades på femtiotalet, men vad hände sedan? Följ med på en resa genom polsk filmkonst från femtiotalet till år 2000. Hur mår den polska filmen idag?

Vi träffades fem kvällar, tittade på film och diskuterade Wajda, Polanski, Kieslowski och andra.
Kursen var en fristående fortsättning på Grannland Polen.
Film på VHS & DVD.

Hösten 2001. En samtalsserie i studiecirkelform, arrangerades av ABF Stockholm.  I anslutning till studiecirkeln genomfördes en resa till Warszawa, Kraków och Auschwitz.