Tre kvällar Polen:  Polsk historia, Polen bakom järnridån och dagens sociala, ekonomiska och kulturella verklighet. Kartor och illustrationer på overheadfilm.

Hösten 2000. En samtalsserie i studiecirkelform, arrangerades av ABF Stockholm.